~Ma Lil Me~

My photo
This is my little place of escape, filled with things I {much} love. I hope that it becomes a source of joy & inspiration for you too...

~Bloggies Archieve~

~welcome to ma gillblog~

Your comments make me happy dance!! Thank you for taking the time to leave me a message! I try very hard to visit the blogs of all of my readers, but sometimes I don't know everyone who is a reader!! If you would like me to stop by your blog, please leave me your info!! I would love to come over and say hi!


~Anyway enjoy reading about me and my little life~

Followers

Networkedblog

Tuesday, October 11, 2011

~ma DOA n WISH for u~


Rabbi habli miladunka zuriatan tayiba, inaka sami u doa’. ‘Ya Allah kurniakanlah kami zuriat yang terbaik, sesungguhnya Kau mendengar doa kami’.


DOA UNTUK JANIN DALAM KANDUNGAN
1. Bismillaahir rahmaanir rahiim 2. Alhamdu lillaahi rabbilâaalamiin 3. Allaahumma shalli alaa sayyidinaa Muhammad 4. Thibbil quluubi wadawaaihaa 5. Waâ aafiyatil abdaani wa syifaa ihaa 6. Wanuuril abshaari wa dhiyaa ihaa 7. Waquutil arwaahi wagidzaa ihaa 8. Waâ alaa aalihi washahbihi wabaarik wa sallim 9. Allaahummahfazh waladaha maa daama fii bathihaa 10. Wasyifihii maâ a ummihi antasysyaafii laa syifaaa illaa syifaa uka syifaa an laa yugoodiru saqoman 11. Allahumma shawwirhu fii bathnihaa shuurotanhasanatan 12. Watsabbit qolbahu iimaanan bika wabiraa suulika 13. Allaahumma akhrijhu min bathni ummihi waqta walaadatihaa sahlan wasaliiman 14. Allahummajâ alhu shahiihan kaamilan waâ aaqilanhaa dziqan waâ aalimanâ aamilan 15. Allahumma thawwil umrahu washahhih jasadahu wahassin khuluqohu wafashshih lisaa nahu 16. Wa ahsin shautahu li qiraa atil hadiittsi wal qurâ aan 17. Warfaâ darojatuhu 18. Wawasiâ rijqahu 19. Wajalhu insaanan kaamilan saaliman fiddunya wal aakhirah 20. Bibarakati sayyidinaa Muhammaddin shallallaahuâ alaihi wasallam wal hamdu lillahi rabbilâ aalamiina Aamin, aamin aamin yaa robbal aalamin


Ertinya: 1. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang 2. Segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam 3. Ya Allah tambahkanlah kesejahteraan kepada penghulu kami Nabi Muhammad SAW 4. Sebagai pengobat dan penawar hatiku 5. Penyehat dan penyegar badanku 6. Sebagai Sinar dan cahaya pandangan mata 7. Sebagai penguat dan santapan rohani 8. Dan kepada keluarganya dan para sahabatnya berikanlah keberkahan dan keselamatan 9. Ya Allah semoga Engkau lindungi bayi ini selama ada dalam kandungan ibunya 10. Dan semoga Engkau memberikan kepada bayi dan ibunya Allah yang memberi kesehatan. Tidak ada kesehatan selain kesehatan Allah, kesehatan yang tidak diakhiri dengan penyakit lain 11. Ya Allah semoga Engkau ciptakan bayi ini dalam kandungan ibunya dengan rupa yang bagus 12. Dan semoga Engkau tanamkan hatinya bayi ini iman kepadaMu ya Allah dan kepada Rosul Mu 13. Ya Allah semoga Engkau mengeluarkan bayi ini dari dalam kandungan ibunya pada waktu yang telah ditetapkan dalam keadaan yang sehat dan selamat 14. YA Allah semoga Engkau jadikan bayi ini sehat, sempurna, berakal cerdas dan mengerti dalam urusan agama 15. Ya Allah semoga Engkau memberikan kepada bayi ini umur yang panjang, sehat jasmani dan rohani, bagus budi perangainya dan fasih lisannya 16. Serta bagus suaranya untuk membaca hadist dan Al Quran 17. Dan tinggikanlah derajatnya 18. Dan luaskanlah rizkinya 19. Dan jadikanlah bagi manusia yang sempurna selamat di dunia dan akhirat 20. Dengan berkahnya Nabi Muhammad SAW dan segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam


Dear Baby...


I hope to teach u that beauty always comes first from who we are, on da inside. Appearance n da way we carry ourselves can never turn ugly faster than when we act ugly from da inside..Sometimes people won't like u. And that is okay....u will never please everyone, n until u learn this, u will waste a lot of time trying to fulfill an image u see to be true in someone else's eyes...I hope to teach u to never be ashamed of who u are..."Be who u are, n say what u feel...coz those who mind, don't matter, n those who matter, don't mind." One day I will teach u to write n speak beautiful words...Ones that come from ur heart, n in turn, touch other people's hearts in da process....I will teach u to never compare who u are, what u have, or how u look to anyone around u...To be kind, thoughtful, compassionate, n caring towards every one n thing u come across...Every ant, leaf, person or thought deserves da same respect u wish to attain for urself....We have so much love to give u sayang....n for now, we are getting used to saying "our daughter."i love u sayang...


LOTs OF LOVE,


mummy n papa
No comments:

Post a Comment